کبیر موتور

گزارشی از نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه 1401

/a-report-of-the-1401-motorcycle-and-bicycle-exhibition

در نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه سال 1401 کبیر موتور حضوری پرقدرت داشت. به دنبال رونق گرفتن بازار موتورسیکلت و تناسب بودجه مشتریان با قیمت موتورسیکلت، این شرکت تصمیم گرفته تا تنوع محصولات خود را افزایش دهد.