چانگان وارداتی

چانگان های وارداتی از گمرک به پارکینگ‌های سایپا حمل شدند

/imported-changans-were-transported-from-customs-to-saipa-parking-lots

بعد از ماه‌ها انتظار چانگان های وارداتی سایپا آماده تحویل به مشتریان می‌شوند.