به گزارش مسترتشخیص، بعد از سال‌ها توقف واردات خودرو، شروع مجدد روند ورود و تایید استانداردهای خودروهای وارداتی و مسیر سخت شماره گذاری در حال طی شدن است تا روال ورود و تحویل خودروها به متقاضیان شکل اجرایی به خود بگیرد.

اولین خودروهایی که در این روند قرار گرفتند خودروهای چانگان وارد شده از سوی شرکت سایپا بوده که به عنوان اولین شرکت مسیر سخت تا پلاک شدن را طی کرده و اولین خودرو پلاک وارداتی دوران جدید به این خودروها اختصاص خواهد یافت.

طی چند روز آینده اولین مشتریان چانگان های وارداتی خود را از سایپا تحویل خواهند گرفت.

منبع: عصرخودرو