پوسیدگی خودرو

بررسی پوسیدگی سقف پژو 405

/post-111

همانطور که در فیلم مشاهده میکنید لبه جلوی سقف خودروی ۴۰۵ دچار پوسیدگی شده و به ناچار برای از بین بردن آثار پوسیدگی آن قسمت رنگ امیزی شده است. هرچند که کیفیت رنگ امیزی آن قسمت بسیار ضعیف میباشد و براحتی میتوان قسمت رنگ شده را تشخیص داد و چنانچه دقت کنید در قسمت زیرین بدرستی ترمیم هم نشده وپستی بلندی دارد.