همانطور که در فیلم مشاهده میکنید لبه جلوی سقف خودروی ۴۰۵ دچار پوسیدگی شده و به ناچار برای از بین بردن آثار پوسیدگی آن قسمت رنگ امیزی شده است.
هرچند که کیفیت رنگ امیزی آن قسمت بسیار ضعیف میباشد و براحتی میتوان قسمت رنگ شده را تشخیص داد و چنانچه دقت کنید در قسمت زیرین بدرستی ترمیم هم نشده وپستی بلندی دارد.
معمولا این نوع پوسیدگی ها در مناطق شمالی وجنوبی کشور اتفاق می افتد و آن هم بخاطر شرجی بودن و رطوبت زیاد هوا در این مناطق است، که خودروها به مرور زمان دچار پوسیدگی میشوند و عمر مفید کمتری نسبت به خودروهای شهرهای دیگر دارند.
چنانچه مقدار پوسیدگی کم باشد میتوان همان قسمت را ترمیم و رنگ آمیزی کرد.
ولی چنانچه پوسیدگی زیاد باشد دیگر با ترمیم رفع نمیشود و می بایست آن قسمت را به اصطلاح تعویض یا تیکه کاری کرد و رنگ آمیزی نمود.
همیشه به یاد داشته باشید که در خرید خودرو دقت کافی را به خرج بدهید که خودرویی که سالها در شهرهای شمالی یا جنوبی کشور قرار داشته وکاملا و یا قسمتهایی از آن دچار پوسیدگی شده را بجای خودروی سالم به شما نفروشند.