پورشه

عرضه پورشه های لوکس بندر نوشهر بعد از ۱۰ سال

/the-supply-of-luxury-porsches-in-bandar-nowshahr-after-10-years

رئیس سازمان فروش و جمع‌آوری اموال تملیکی از عرضه پورشه های لوکس بندر نوشهر که حدود ۱۰ سال در توقیف بوده‌اند، طی ۲ ماه آینده خبر داد.