نگهداری خودرو در تابستان

نگهداری از خودرو در تابستان

/car-maintenance-in-summer

وقتی صحبت از نگهداری خودرو می‌شود، اهمیتی ندارد که در حال حاضر دمای هوا ۴۰ درجه سانتیگراد است و خورشید رویش به ما است، یا در چله زمستان قرار داریم و با باد و برف و بوران سر و کله می‌زنیم. نگهداری از خودرو در هر فصل و هر آب و هوایی باید به صورت مرتب و منظم انجام شود.