نرخ ارز

بورس کالا سدی در برابر افزایش قیمت خودرو

/commodity-exchange-is-a-barrier-against-the-increase-in-car-prices

نوسانات نرخ ارز تاثیر بسزایی در قیمت خودرو دارد. از این رو برخی از کارشناسان معتقد هستند که بورس کالا می‌تواند سدی در برابر افزایش قیمت خودرو باشد.