نحوه پیشگیری از سرقت خودرو

نحوه پیشگیری و اقدامات پس از سرقت خودرو

/how-to-prevent-and-take-measures-after-car-theft

سرقت خودرو از آن اتفاقات تلخی است که هر که گرفتارش شده، تا مدت‌ها با عواقبش درگیر بوده و با این خاطره بد دست و پنجه نرم کرده است. به همین دلیل بهتر است پیش از وقوع چنین اتفاقی، از رخ دادنش پیشگیری کنیم.