مونتاژ خودرو

پراید سایپا در تونس مشتری پیدا کرد

/pride-saipa-found-a-customer-in-tunisia

والیس، خودروسازی کوچک در کشور تونس است که اخیراً اقدام به مونتاژ محصولات ایرانی کرده است. این مونتاژکار آفریقایی، اخیراً با دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو و سایپا قرارداد همکاری امضاء کرده و قرار است دو خودروی ایرانی را مونتاژ کند.