موم کشی خودرو

آشنایی با موم کشی خودرو

/%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

سیلرکاری به معنی درزگیری قسمت های مختلف خودرو است در این مرحله تمامی درزهایی که زیر، داخل و روی بدنه خودرو وجود دارد توسط سیلر ( موم ) درزگیری می شود.