معاینه فنی برتر

تخفیف 30 درصدی برای دارندگان معاینه فنی برتر

/30-discount-for-holders-of-superior-technical-examination

وسایل نقلیه‌ای که معاینه فنی برتر داشته باشند برای تردد در طرح ترافیک تخفیف 30 درصدی دریافت کنند.