مصرف بنزین

راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت چه مزایایی دارد؟

/what-are-the-advantages-of-setting-up-an-intelligent-fuel-system

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت نقش مفیدی در میزان مصرف بنزین در کشور خواهد داشت و صدور کارت سوخت نیز در کشور بومی سازی شده است.


امسال تنها در یک روز 100 میلیون لیتر بنزین مصرف شد

/this-year-100-million-liters-of-gasoline-were-consumed-in-just-one-day

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور با تأکید بر لزوم مدیریت بهینه مصرف سوخت در کشور گفت: تنها در یک روز و در سردترین شرایط آب و هوایی امسال، ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد.