مراکز معاینه فنی خودرو

ساعت جدید فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو

/new-hours-of-operation-of-car-technical-inspection-centers

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو در کشور و شهر تهران را تشریح کرد.