لیسه گیری خودرو

آیا لیسه کشی خودرو جزو رنگ محسوب میشود؟

/is-car-polishing-considered-a-paint-2

اگر لیسه گیری با بتونه‌کاری همراه باشد (که نشان دهنده این است که خراش وارد شده عمیق بوده است)، لیسه گیری جزو رنگ حساب می‌شود. اگر عمق خط و خش کم باشه معمولا با رنگ خشک رفع میشود، در این شرایط لیسه گیری جزء رنگ محسوب نمیشود. میزان عمیق بودن خراش را صافکار کاربلد باید تشخیص دهد.


آیا لیسه کشی خودرو جزو رنگ محسوب میشود؟

/is-car-polishing-considered-a-paint

اگه ماشینت خط و خراش عمیق برداشته باید از لیسه گیری یا لیسه کشی استفاده کنی. این عمل که معمولا با پولیش‌کاری هم همراهه، یه روش عالی برای از بین بردن خراش‌های عمقی و برگردوندن زیبایی به بدنه ماشینه.با ما همراه باشید تا بیشتر با این روش آشنا شوید.