لیسه گری خودرو

فیلم/ گول قسمت های لیسه گری رو نخورید

/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

در این روزها خودروهای بسیاری به مراکز تشخیص رنگ مراجعه میکنند که در اطراف آن قسمتهای سرقلم گیری و لیسه گیری وجود دارد و فروشندگان به خریداران اعلام میکنند که خودرو بدون رنگ میباشد وآن قسمتها فقط سرقلم گیری و خشگیری شده است.