قیمت کوییک

تفاوت قیمت بازار و کارخانه کوییک R

/the-difference-between-market-and-factory-price-of-quick-r

سایپا در آخرین طرح فروش فوری خود، دو خودرو شاهین G و کوییک R را عرضه کرد. اما کوییک R در بازار آزاد و کارخانه چه قیمتی دارد؟