قیمت نهایی خودرو

قیمت نهایی تارا اعلام شد

/the-final-price-of-tara-was-announced

متقاضیان عادی و مادرانی که در طرح فروش فوق‌العاده در سامانه یکپارچه خودرو اسامی آنها برای خودروی تارا اتوماتیک با نوبت تحویل بخش دوم اولویت پاییز ۱۴۰۲ اعلام شده، از روز شنبه ۱۴ مرداد به مدت ۱۱ روز می‌توانند برای تکمیل وجه اقدام کنند.