قیمت مزدا

صعود ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت مزدا در بازار خودرو

/the-increase-of-100-million-tomans-in-the-price-of-mazda-in-the-car-market

بررسی قیمت روز انواع خودرو مزدا نشان می‌دهد قیمت مزدا ۳ جدید مونتاژ مدل ۱۳۹۸ صفر در بازار امروز با رشد ۱۰۰ میلیونی دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شده بود.