به گزارش مسترتشخیص، قیمت روز خودروهای مزدا در ۲3 دی ماه ۱۴۰۲ مشخص شد.

قیمت مزدا ۳ جدید امروز

قیمت مزدا ۳ جدید مونتاژ مدل ۱۳۹۸ صفر در بازار امروز با رشد ۱۰۰ میلیونی دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شد.

  • قیمت مزدا کارکرده امروز 

قیمت مزدا ۳ جدید کارکرده مدل ۱۳۹۷ در بازار ۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان است این خودرو ۱۷۰ هزار کیلومتر کارکرد دارد. مزدا ۲ هاچ بک کارکرده مدل ۱۳۹۱ حدود ۹۰۰ میلیون تومان است.

قیمت ماشین مزدا ۳۲۳  کارکرده هم در بازار ۳۸۸ میلیون تومان است. با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو مزدا به دست خواهید آورد.

منبع: اقتصاد آنلاین