قیمت لاشه خودرو

قیمت لاشه خودرو چقدر است؟

/what-is-the-price-of-a-car-wreck

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو گفت: قیمت لاشه در حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است که در مجموع با گواهی اسقاط حدود ۴۵ میلیون تومان می‌شود.