به گزارش مسترتشخیص، محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو گفت: اکنون درآمد مراکز اسقاط و بازیافت کشور مربوط به گواهی اسقاط است که برای شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی با خودرو‌های تولید داخل مصرف می‌شود به طوری‌که قیمت تا امروز حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان بوده است.

به گفته او، درآمد مربوط به لاشه یا قسمت فیزیکی خودروست که قسمت سوخت‌رسان و انتقال نیرو به دستورالعمل‌های مصوب ساقط می‌شود و سایر قسمت‌ها فروخته می‌شود.

مشهدی شریف گفت: قیمت لاشه خودرو در حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است که در مجموع با گواهی اسقاط حدود ۴۵ میلیون تومان می‌شود؛ قیمت خرید خودرو حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است بنابراین سود ناخالص مراکز که شامل سود خالص و هزینه اسقاط می‌شود، حدود ۵ میلیون تومان است.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت: سود ناخالص مراکز که شامل سود خالص و هزینه اسقاط می‌شود، حدود ۵ میلیون تومان است.

منبع: باشگاه خبرنگاران