فلاش کردن موتور

فلاش کردن موتور و مزایای آن

/engine-flashing-and-its-benefits

موتور یا پیشرانه قلب خودرو است و بدون وجود این بخش زیر کاپوت، ماشین چیزی به جز یک جسد و جسم بی‌استفاده نیست. یکی از راه‌هایی که برای نگهداری از پیشرانه ماشین در بین راننده‌ها محبوبیت پیدا کرده، فلاش کردن موتور است.