عابران پیاده

فناوری هوشمند اشکودا برای ارتباط با عابران پیاده

/skoda-smart-technology-to-communicate-with-pedestrians

اشکودا در حال توسعه یک فناوری جدید است که با استفاده از علایم و نمادهای به نمایش‌درآمده در پنل جلویی خودرو زمان عبور ایمن از خیابان را به عابران پیاده اعلام می‌کند.