طرح فروش فوق العاده خودرو

طرح فروش فوق العاده شاهین اتوماتیک (آبان 1402)

/super-sales-plan-of-shahin-automatic-november-1402

پیرو اعلام نتايج در دومین طرح سامانه يكپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمايندگی ها و متقاضیان حائز شرايطی که در طرح عادي سامانه يكپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاري...