طرح فروش سایپا

اطلاعیه سایپا برای واریز وجه منتخبین دومین طرح فروش یکپارچه

/saipa-s-announcement-for-the-deposit-of-the-selected-second-integrated-sales-plan

اعلام زمان واريز وجه و ثبت نام منتخبين طرح عادي در دومين طرح سامانه يكپارچه تخصيص خودرو.