به گزارش مسترتشخیص، بر اساس اطلاعیه شرکت سایپا منتخبان خودروهای کوییک اس (تحویل تابستان ۱۴۰۲) و ساینا اس (تحویل پاییز ۱۴۰۲) باید نسبت به واریز وجه اقدام نمایند.

منبع: تجارت نیوز