صنعت خودروسازی

مبلغ بدهی خودروسازان به قطعه سازان چقدر است؟

/how-much-is-the-amount-owed-by-car-manufacturers-to-parts-manufacturers

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‏ سازان خودروی کشور گفت: مشکل مهم این صنعت تامین منابع ریالی و ارزی و کمبود نقدینگی است.