صافکاری سنتی

ویژگی‌های یک صافکار متبحر که باید بدانید

/qualities-of-an-expert-plumber-you-should-know

در نظر داشته باشید که تعمیرکار خوب، شخصی است که به صورت منطقی، کارشناسی خودرو را انجام داده و اظهار نظر کند. در این مقاله با  ویژگی های یک صافکار خوب آشنا خواهید شد


فیلم/ صافکاری سنتی یا پی دی آر کدام بهتر است؟

/which-one-is-better-traditional-smoothing-or-pdr

امروزه در کنار صافکاری سنتی ؛ شیوه کار آمدتری از صافکاری ارائه می شود که با دقت بالاتر و با استفاده از تجهیزات پیش رفته تر انجام می شود که به آن صافکاری پی دی آر یا صافکاری بدون رنگ گفته می شود .