شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

علت تاخیر دریافت کارت سوخت

/the-reason-for-the-delay-in-receiving-the-fuel-card

به گفته برخی شهروندان زمان ارائه کارت سوخت بسیار طولانی شده و مسئولان علت این امر را مربوط به درخواست زیاد افراد برای صدور کارت المثنی می‌دانند.