سیلر کاری چیست

دلایل سیلرکاری کف خودرو

/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

سطح زيرين خودروها در معرض انواع تنشهاي فيزيكي و شيميايي مثل آب ، شن و سنگريزه است و در صورت عدم حفاظت به سرعت دچار خوردگي شده و از بين مي رود.