سهام تسلا

خودروهای برقی «ایلان ماسک» جان می گیرند؟

/will-musk-s-electric-cars-come-to-life

سهام تسلا بهترین عملکرد هفتگی خود را از آوریل ۲۰۲۰ به ثبت رساند و سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز تجاری شرکت و پس از زیان شدید سهام در سال گذشته خوش بین شدند.