سلطان جاده ها

سلطان جاده ها، شاهکار خودروسازی

/king-of-roads-automotive-masterpiece

یعنی واقعا یک خودروی بی کیفیت بی آپشن با هزارتا ایراد مونتاژ و ایراد رنگ که حتی آستر زیر کار نداره و یه تیکه آهن پاره ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌ارزه؟