سلامت خودرو

تکنیک آب‌بندی خودروی صفرکیلومتر

/the-technique-of-sealing-a-zero-kilometer-car

 آب‌بندی خودرو برای سلامت موتور و صرفه‌جویی در هزینه‌ها ضروری است و در این فرایند قطعات مختلف خودرو به‌آرامی با هم هماهنگ‌تر می‌شوند.