سایت ستاد حمل و نقل سوخت

علت تاخیر در ارائه گواهی اسقاط

/the-reason-for-the-delay-in-providing-the-abortion-certificate

­دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت: ۲ ماه است که سایت ارائه گواهی اسقاط بسته شده و نمی‌توانیم گواهی صادر کنیم، ستاد حمل و نقل سوخت باید سایت را فعال کند.