ریسپکت

شرایط فروش ریسپکت و فیدلیتی اعلام شد

/respect-and-fidelity-sales-conditions-were-announced

گروه بهمن شرایط فروش ۱۵۰۰ دستگاه فیدلیتی و ریسپکت را برای بورس کالا اعلام کرد.