به گزارش مسترتشخیص، گروه بهمن برنامه دارد تا روز سه شنبه مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ فروش فیدلیتی ۵ نفره، فیدلیتی ۷ نفره و ریسپکت پرایم را در بورس کالا آغاز کند. این اولین بار است که خودروی ریسپکت پرایم در بورس کالا عرضه می شود.

فیدلیتی ۵ نفره و۷ نفره

قیمت پایه فیدلیتی ۵ نفره ۷۵۹ میلیون تومان اعلام شده است همچنین رنگ عرضه شده برای این خودرو سفید و مشکی و تعداد عرضه فیدلیتی ( تیپ ۱) ۵۰۰ دستگاه می باشد.

قیمت پایه فیدلیتی ۷ نفره ۷۷۲ میلیون تومان اعلام شده است همچنین رنگ عرضه شده برای این خودرو سفید و مشکی و تعداد عرضه فیدلیتی ( تیپ ۲ ) ۵۰۰ دستگاه می باشد .

پیش پرداخت برای فیدلیتی ۱۰۰درصد اعلام شده است و زمان تحویل خودرو در این نوبت فروش۲۵ اردیبشهت ۱۴۰۲ می باشد.

متقاضیان خرید این خودرو در بورس کالا باید توجه داشته باشند که در پایان معامله و در صورت خرید خودرو باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده برمبنای قیمت نهایی فروش و همچنین مبلغ ۱۷ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان را به عنوان هزینه های جانبی شمال شماره گذاری و بیمه و … بپردازند.

ریسپکت پرایم

قیمت پایه ریسپکت پرایم ۶۴۳ میلیون تومان اعلام شده است همچنین رنگ عرضه شده برای این خودرو سفید و مشکی و تعداد عرضه ریسپکت ۵۰۰ دستگاه می باشد .

پیش پرداخت برای ریسپکت ۱۰۰درصد اعلام شده است و زمان تحویل خودرو در این نوبت فروش ۲۵ اردیبشهت ۱۴۰۲ می باشد.

متقاضیان خرید این خودرو در بورس کالا باید توجه داشته باشند که در پایان معامله و در صورت خرید خودرو باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده برمبنای قیمت نهایی فروش و همچنین مبلغ ۳۶ میلیون تومان را به عنوان هزینه های جانبی شمال شماره گذاری و بیمه و … بپردازند.

جزئیات عرضه خودروهای فیدلیتی و ریسپکت در بورس کالا


نام محصولقیمت پایهتعداد عرضهرنگتاریخ عرضهتاریخ تحویل
فیدلیتی ۵ نفره۷۵۹/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰سفید-مشکی۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۴۰۲/۰۲/۲۵
فیدلیتی ۷ نفره۷۷۲/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰سفید-مشکی۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۴۰۲/۰۲/۲۵
ریسپکت پرایم۶۴۳/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰سفید-مشکی۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۴۰۲/۰۲/۲۵

نکات مهم :

بر اساس قوانین جدید عرضه خودرو در بورس کالا، تنها افرادی می توانند نسبت به خرید خودرو در این بستر اقدام کنند که از سال ۱۳۹۸ تا امروز هیچگونه خرید خودرویی را از خودروسازان خصوصی و دولتی نداشته اند.

هرکدملی مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی ازکدهای عرضه شده درتاریخ عرضه می باشد

خریداران باید ۱۸سال تمام را داشته باشند.

منبع: اسب بخار