ریزش قیمت خودرو

ریزش سنگین قیمت انواع خودرو نسبت به ابتدای سال

/a-heavy-drop-in-the-prices-of-all-types-of-cars-compared-to-the-beginning-of-the-year

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: با توجه به روند کاهش قیمت خودرو در بازار، فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بسیار کم شده است.