روغن گیربکس

25 اشتباه رایج در رانندگی و نگهداری از خودرو

/25-common-mistakes-in-driving-and-car-maintenance

خودرو مانند هر وسیله دیگری نیاز به نگهداری دارد اما اگر این نگهداری اصولی و درست نباشد خسارت‌های سنگینی به خودرو وارد می‌شود که گاهی جبران ناپذیر است بر همین اساس قصد داریم تا اشتباهات رایج در رانندگی و نگهداری از خودرو را بررسی کنیم.