روغن موتور مولتی گرید

آشنایی با روغن موتور مناسب هر فصل

/getting-to-know-the-right-engine-oil-for-each-season

 یکی از موارد مهم در سالم نگه داشتن موتور خودرو، استفاده از روغن موتور مناسب و زمان تعویض روغن موتور است.اما پرسش اصلی اینجاست که هر خودرو به چه روغن موتوری نیاز دارد و بهتر است برای هر فصل چه روغن موتوری خریداری کرد؟