رنگ بدنه

تشخیص رنگ های مجدد کارخانه ای

/post-145

در کارخانجات خودروسازی معمولاً پس از اینکه خودرو از کوره رنگ خارج شده و در خط تولید و قسمت مونتاژ قرار میگیرد امکان دارد قسمتی از رنگ بدنه دچار مشکل شود و یا در قسمت کنترل نهایی کیفیت رنگ قسمتهایی از بدنه تائید نشود که برای رفع این موارد خودرو مجددا به سالن رنگ برگشت میخورد.