رحله دوم سامانه یکپارچه فروش خودرو

زمان مرحله سوم فروش سامانه یکپارچه خودرو مشخص شد

/the-time-of-the-third-stage-of-the-sale-of-the-integrated-car-system-was-determined

پس از پایان مرحله دوم سامانه یکپارچه فروش خودرو، حالا متقاضیانی که از دریافت محصول در این طرح جا ماندند، منتظر آغاز مرحله سوم هستند. اما این طرح چه زمانی آغاز می‌شود؟