دستگاه ضخامت رنگ خودرو

بررسی ضخامت رنگ خودرو

/post-202

معمولا اختلاف ضخامت رنگ در قسمتهای مختلف یک خودرو متغیر است و تا ۵۰ میکرون اختلاف طبیعی به نظر میرسد. اختلاف ضخامت ۵۰ میکرون در یک قطعه مثل درب خیلی معمول و مرسوم نیست و جای شک و شبهه به وجود می آورد و احتمال تعویض است ...