معمولا اختلاف ضخامت رنگ در قسمتهای مختلف یک خودرو متغیر است و تا ۵۰ میکرون اختلاف طبیعی به نظر میرسد. اما یک موضوعی هست که اختلاف ضخامت ۵۰ میکرون در یک قطعه مثل درب خیلی معمول و مرسوم نیست و در نگاه اول جای شک و شبهه به وجود می آورد و احتمال تعویض است ...
اما در بعضی خودروها مانند خودرو داخل کليپ در یک قطعه اختلاف ضخامت رنگ فاحشی دیده می شود که در نگاه اول مشکوک به تعویض است اما درب کاملا سالم و فابریک می باشد و تعویض نشده است...
در این مواقع نباید زود تصمیم بگیرید و می‌بایست تمام قسمتهای آن قطعه مورد بررسی قرار بگیرد و ضخامت رنگ آن با قطعات مجاور مقایسه شود و همینطور که در تصویر مشاهده کردید هرچه به انتهای درب نزدیک شدیم میزان ضخامت رنگ نرمال تر شد و به استاندارد رسيد. طی بررسی های به عمل آماده این ایراد در لایه های زیرین رنگ و آستر است که در قسمتی از قطعه میزان ضخامت کمتر یا بیشتر می شود.