درهای فابریک

روشی برای تشخیص درب های فابریک

/post-163

یکی از راه های تشخیص فابریک بودن قطعه یعنی اینکه آیا قطعه مورد نظر مال همان خودرو میباشد یا تعویض استوک است؛ مقایسه ظاهری رنگ با قطعات مجاور میباشد. گاهی پیش می آید که مانند این خودرو قطعات مجاور رنگ شده و مقایسه با قطعات مجاور امکان پذیر نیست.