خودرو تارا

مشتریان خودروی تارا در پیچ و خم افزایش قیمت

/tara-car-customers-in-the-maze-of-price-increase

شهروند خبرنگاری با ارسال پیام از افزایش قیمت خودروی تارا گلایه کرد.


خودروی تارا از کجا آمد؟

/post-152

تارا یکی از محصولات جدید و پیشرفته ایران خودرو در مقایسه با ماشین تولیدی قبلی این شرکت خودرو سازی می باشد. با اهمیت یافتن ویژگی‌های ایمنی در بین مشتریان ایرانی، ایران خودرو نیز در تبلیغ تارا بر مشخصاتی همچون حفاظت از عابرین پیاده، بدنه مستحکم خودرو و غیره.


چرا تارا روشن نشد؟

/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7

شرکت ایران خودرو در خصوص فیلم منتشر شده از حاشیه های رونمایی تارا و روشن نشدن این خودرو توضیحاتی داد.