خودروی رانا

بررسی ضرب خوردگی سینی وشاسی خودروی رانا

/post-119

در این ویدئو ضرب خوردگی سینی و شاسی خودروی رانا را مشاهده میکنید️ در اولین گام از بررسی خودرو همیشه شماره اتاق خودرو چک می‌شود️. در خودروهایی که شماره سریال اتاق برروی سینی سرکمک خودرو حک شده است و همان سینی شاسی ضرب خوردگی دارد می‌توان با بررسی شماره سریال اتاق به تعویض و یا عدم تعویض سینی شاسی هم پی ببریم.