در این ویدئو ضرب خوردگی سینی و شاسی خودروی رانا را مشاهده میکنید️ در اولین گام از بررسی خودرو همیشه شماره اتاق خودرو چک می‌شود️. در خودروهایی که شماره سریال اتاق برروی سینی سرکمک خودرو حک شده است و همان سینی شاسی ضرب خوردگی دارد می‌توان با بررسی شماره سریال اتاق به تعویض و یا عدم تعویض سینی شاسی هم پی ببریم.
در این ویدئو مشاهده می کنید که سینی بالا و بغل علاوه بر ضرب خوردگی رنگ شدگی هم دارد. در این نوع ضرب خوردگی ها چون ضربه از قسمت بالاتر به خودرو وارد میشود معمولا سینی ها بیشتر آسیب می بینند و شاسی ها کمتر دچار ضرب خوردگی می شوند.
در همین کلیپ هم مشخص است که ضرب خوردگی سینی های بالا بیشتر بوده چرا که نیاز به ترمیم و رنگ آمیزی هم داشته ولی شاسی فقط مقدار کمی آسیب دیده است.
همچنین سینی جاچراغی این خودرو تعویض شده وآستر سینی جاچراغی مشکی میباشد که همانطور که میدانید یکی از نشانه های قطعه ی تعویضی استر مشکی می باشد زیرا آسترهای فابریک خودرو اکثرا طوسی روشن یا تیره و یا سبز کم حال ویا نخودی و.... می باشد.