خرابی بخاری خودرو

دلایل خرابی یا درست کار نکردن بخاری خودرو چیست؟

/what-are-the-reasons-for-failure-or-malfunction-of-the-car-heater

رانندگان باید از سلامت بخاری ماشین خود، مخصوصا در فصل سرما اطمینان حاصل پیدا کنند تا در شرایط امن و به دور از خطرات ناشی از بخارکردن شیشه خودرو رانندگی کنند.حال این سوال پیش می‌آید که دلایل خرابی یا درست کار نکردن بخاری خودرو چیست؟ یا چرا این وسیله گرمایشی باد گرم نمی‌دهد؟