حواله خودرو تارا

طرح تبدیل حواله خودرو تارا به 207 دستی پانوراما

/the-plan-to-convert-tara-car-transfer-to-207-desti-panorama

به اطلاع مي رساند شرايط انتخاب و تكميل وجه اختياري براي بخش دوم مشتريان تارا دستي با اولويت هاي پاييز 1402 ويژه طرح عادي به خودرو پژو 207 دستي سقف شيشه اي ايجاد شده است، در صورت تمايل، مشتريان فوق مي توانند طي مدت 7 روز نسبت به واريز وجه اقدام نمايند.